Chính sách cookie

Cookie là gì?

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ (tệp văn bản) mà một trang web (khi người dùng truy cập) yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ thông tin về bạn. Cookie cho phép “ghi nhớ” các hành động hoặc tùy chọn của bạn trong một khoảng thời gian giới hạn.

Tùy thuộc vào loại cookie, cookie sẽ:

  • Được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ của trình duyệt của bạn và bị phá hủy khi nó bị đóng lại, (“Cookie phiên”)

  • Được lưu trên máy tính của bạn để khi bạn đóng nó xuống và khởi động lại, nó vẫn có thể ở đó (“Cookie cố định”).

Cookie cố định được tạo ra bằng cách cho chúng có tuổi thọ giới hạn, được cung cấp cho mỗi cookie trong bảng bên dưới. Chúng tôi sử dụng cookie nội bộ, cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin như lựa chọn ngôn ngữ hoặc thông tin kết nối của bạn. Những cookie này do chúng tôi đặt và được gọi là cookie của bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie của bên thứ ba là cookie từ miền khác với miền của trang web bạn đang truy cập. Các cookie của bên thứ ba này cho phép các tổ chức khác nói chung giúp chúng tôi phân tích cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng, đo lường số lượng khách truy cập vào trang web và hiển thị quảng cáo. Các bên thứ ba hoạt động trên trang web của chúng tôi và lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn thông qua nó được liệt kê trong bảng bên dưới cho từng loại cookie. Để có thêm thông tin về các cookie của bên thứ ba này, hãy tham khảo các cookie và / hoặc chính sách bảo mật của các bên thứ ba này.

Mô tả về từng loại cookie cũng như cookie được sử dụng trên trang web này được hiển thị bên dưới.

Không có cookie nào không thực sự cần thiết để trang web hoạt động sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Bạn có thể đồng ý trên tổng thể đối với tất cả các danh mục cookie hoặc riêng lẻ hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào trên trang “Cài đặt cookie”, bằng cách nhấp vào liên kết này.

Danh sách cookie

Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ (tập tin văn bản) mà trang web - khi người dùng truy cập - yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng hoặc thông tin đăng nhập. Những cookie này do chúng tôi thiết lập và gọi là cookie bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie bên thứ ba – cookie từ miền khác với miền của trang web mà bạn đang truy cập – cho hoạt động quảng cáo và tiếp thị. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ giám sát khác cho các mục đích sau:

Cookie hoàn toàn cần thiết

Những cookie cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết lập nhằm phản hồi với các thao tác bạn thực hiện, nghĩa là yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như thiết lập tùy chọn bảo mật của bạn, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt chặn hoặc cảnh báo cho bạn về những cookie này, nhưng một số phần của trang web có thể không hoạt động.

Cookie hiệu suất

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web. Chúng giúp chúng tôi biết những trang nào được yêu thích và không được yêu thích nhất đồng thời xem cách khách truy cập di chuyển trong trang web. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và vì vậy mang tính ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookie này, chúng tôi sẽ không biết khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi.